Kontakt

MANSZ s.r.o.

Sídlo spoločnosti:        Topoľčianska 20, 851 05 Bratislava
Sídlo prevádzky:           Železničná ulica (priemyselný areál),

                                         900 41 Rovinka
IČO:                                 50 728 172
Telefón:                           +421 911 226 660
e-mail:                            mansz@mansz.sk